Liên hệ

1. Ý kiến đóng góp, tìm hiểu thông tin về các dịch vụ của NXB Đà Nẵng (cấp giấy phép, liên kết xuất bản, cộng tác…) vui lòng liên hệ:

  xuatban@nxbdanang.vn

2. Liên hệ đặt – mua sách, văn hóa phẩm (lịch, bản đồ, …)

 lehieudng@gmail.com

 0236.3797869 Phòng In- Phát hành

 0905.655.889 – mr Hiếu.

 nhaxuatbandanang

writing order