Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 43-NQ/TW

Ngày 16-6, Đảng bộ khối Các cơ quan thành phố (gọi tắt là Đảng bộ khối) tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Đây là Đảng bộ được Ban Thường vụ Thành ủy chọn tổ chức Đại hội bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu chỉ đạo tại đại hội.  Ảnh: LAM PHƯƠNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của Đảng bộ khối trong nhiệm kỳ qua; nhấn mạnh Đảng bộ khối đã làm tốt công tác lãnh đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, nhất là các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các mặt công tác, cùng thành phố đạt những thành tựu quan trọng trong xây dựng Đảng, phát triển kinh tế – xã hội; giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi những chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Bộ Chính trị (khóa XII) đã ban hành Nghị quyết số 43-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trên cơ sở đó, Thành ủy đã xác định mục tiêu tổng quát đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 là “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, chính quyền tiên phong trong đổi mới và phát triển, đưa thành phố Đà Nẵng trở thành một đô thị khởi nghiệp, sáng tạo, là trung tâm kinh tế – xã hội lớn của cả nước, hướng đến đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống”.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho rằng, để đạt mục tiêu nêu trên có trách nhiệm rất lớn của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ khối. Vì vậy, Đảng bộ khối có vai trò quan trọng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, góp phần cùng thành phố hoàn thành mục tiêu trên.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Đảng bộ khối tiếp tục tập trung lãnh đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhất là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả 12 chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy về cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đẩy mạnh hơn nữa cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng và Nhà nước, trọng tâm là tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính tại từng cơ quan, đơn vị, phấn đấu hình thành chính quyền điện tử, hướng đến mô hình thành phố thông minh.

Bên cạnh đó, Đảng bộ khối cần nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, nhất là nội dung “5 xây, 3 chống” trong cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời, cần chú trọng nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy sát với tình hình thực tiễn; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; công tác dân vận trong hệ thống chính trị và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, Ban Thường vụ Thành ủy đã tin tưởng chọn Đảng bộ khối để tổ chức Đại hội bầu trực tiếp Bí thư. Điều này cho thấy, Đảng bộ khối là tổ chức Đảng vững mạnh, nội bộ đoàn kết, thống nhất cao; đồng thời việc bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội còn đề cao vai trò, trách nhiệm của các đại biểu tham dự Đại hội và là một hình thức để thực hiện dân chủ trong Đảng.

Đại hội đã thảo luận và xác định một số chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025, như: cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị, kế hoạch sản xuất – kinh doanh, nhất là nhiệm vụ trọng tâm do Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và ngành cấp trên giao. Hằng năm, 100% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có từ 90% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; có từ 95% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có từ 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; kết nạp từ 750 đảng viên trở lên. 100% tổ chức cơ sở Đảng triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo quy định.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 25 người; ông Phạm Tấn Xử được đại hội trực tiếp bầu làm Bí thư Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố nhiệm kỳ 2020-2025.

LAM PHƯƠNG