Hội nghị điển hình tiên tiến Nhà xuất bản Đà Nẵng lần thứ I, giai đoạn 2015 – 2020

Nhằm biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân tiên tiến tiêu biểu trong các phong trào thi đua, sáng ngày 23/7, Nhà xuất bản Đà Nẵng tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ I (2015 – 2020).

Dự Hội nghị có bà Nguyễn Thị Phượng – Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông; bà Trần Thị Thanh – Trưởng phòng Nội chính – Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND thành phố; ông Hồ Quý Đức – Phó trưởng Ban Thi đua – Sở Nội vụ; ông Huỳnh Trung Hậu – Ủy viên ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng và toàn thể cán bộ, công nhân viên Nhà xuất bản.

Các Đại biểu dự Hội nghị điển hình tiên tiến Nhà xuất bản Đà Nẵng lần thứ I

Trong báo cáo Tổng kết công tác thi đua khen thưởng và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020 – 2025 do ông Nguyễn Kim Huy – Phó Giám đốc, Tổng Biên tập trình bày tại hội nghị nêu rõ các phong trào thi đua, công tác khen thưởng trong 5 năm (2015 – 2020) đã kịp thời động viên cán bộ, nhân viên Nhà xuất bản tích cực thi đua phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của Nhà xuất bản; đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, nhân viên ngày một nâng cao, thương hiệu Nhà xuất bản ngày một vững mạnh. Công tác xuất bản được đẩy mạnh, thực hiện xuất bản hơn 3.128 đầu sách, 1.134 văn hóa phẩm, vượt mức chỉ tiêu đề ra. Tổng doanh thu tài chính: Năm 2015: 4,2 tỷ đồng; 2016: 4,2 tỷ đồng; 2017: 5,01 tỷ đồng; 2018: 5,2 tỷ đồng; 2019: 5,7 tỷ đồng. Năm 2017, 2019, Nhà xuất bản đã được UBND thành phố tặng Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự phát triển của ngành Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng”; nhiều đầu sách hay có giá trị đã đạt được nhiều giải thưởng của Trung ương và địa phương.

Tại Hội nghị, Hội đồng thi đua đã trao giấy chứng nhận điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020 cho 02 tập thể, 06 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của Nhà xuất bản trong thời gian qua.

Ông Nguyễn Thành – Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng trao giấy chứng nhận điển hình tiên tiến cho 06 cá nhân có thành tích xuất sắc

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hồ Quý Đức đã chúc mừng và biểu dương những thành tích và sự đóng góp của đội ngũ cán bộ, nhân viên Nhà xuất bản đã đạt được trong những năm qua. Đồng thời, đồng chí Hồ Quý Đức đề nghị Nhà xuất bản tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những khó khăn, hăng hái thi đua, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, Nhà xuất bản cần chú trọng hơn nữa trong công tác thi đua, khen thưởng, như bố trí nhân sự phụ trách công tác thi đua, kiện toàn hội đồng thi đua, quy chế thi đua của Nhà xuất bản. …

Để tiếp tục phát huy giá trị của phong trào thi đua, khen thưởng, ông Nguyễn Thành – Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Nhà xuất bản đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020 – 2025 với  khẩu hiệu hành động “Thi đua nâng tầm thương hiệu, nâng cao chất lượng đời sống”. Theo đó, toàn thể cán bộ, nhân viên Nhà xuất bản cần thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm: 1. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc và lãnh đạo các phòng ban; 2. Tập trung chăm lo bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao năng lực trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ quản lý của cán bộ, nhân viên; 3. Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, đồng thời tổ chức thi đua giữa các tập thể và cá nhân trong từng khâu, từng phần việc, lập thành tích chào mừng các sự kiện quan trọng của Đảng, của thành phố và kỉ niệm 40 năm ngày thành lập Nhà xuất bản (8/8/1984 – 8/8/2024).

TRẦN BAN