Nhà xuất bản Đà Nẵng tặng tủ sách cộng đồng cho 2 thôn của huyện Nông Sơn (Quảng Nam)

Nhà xuất bản Đà Nẵng và Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nông Sơn vừa phối hợp trao tặng Tủ sách cộng đồng cho nhân dân 2 thôn Thạch Bích (xã Quế Lâm) và Phú Gia 1 (xã Ninh Phước, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam). Đây là hai thôn đang hướng tới xây dựng khu dân cư kiểu mẫu nông thôn mới, góp phần hoàn thành các tiêu chí trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới của huyện, giai đoạn 2021-2025.

Đại diện lãnh đạo Nhà xuất bản Đà Nẵng bày tỏ mong muốn cán bộ, nhân dân hai thôn Thạch Bích và Phú Gia 1 sử dụng có hiệu quả những ấn phẩm trong Tủ sách cộng đồng, phục vụ sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống tinh thần; đồng thời góp ý để điều chỉnh, bổ sung ấn phẩm phù hợp với nhu cầu của hai thôn.

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nông Sơn và các địa phương được trao tặng tủ sách bày tỏ cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ của Nhà xuất bản Đà Nẵng và các đối tác; từ đó góp phần nâng cao đời sống văn hóa-xã hội, hướng tới kỷ niệm 15 năm thành lập huyện Nông Sơn (2008-2023) và hoàn thành các tiêu chí của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Đây là hoạt động đầu tiên của Nhà xuất bản Đà Nẵng nhằm hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 (21/4).

B.T