21 cách học tiếng Anh du kích (21 GUERRILA TOOLS FOR ENGLISH LEARNERS)

21 cách học tiếng Anh du kích (21 GUERRILA TOOLS FOR ENGLISH LEARNERS)

  • Tác giả: Nguyễn Chu Nam Phương ( Fususu)
  • Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
  • Số trang: 232 trang
  • Năm xuất bản: 2018
  • Tóm tắt nội dung:
    Đừng để tiếng Anh cản trở thành công của bạn, và cũng đừng để những khóa học tiếng Anh không hiệu quả làm lãng phí thời gian, tiền bạc của bạn. Nếu biết phương pháp, bạn có thể tự học và dành số tiền ấy đi du lịch. Tự học...
    Xem thêm