Câu thơ nghiêng chén

Câu thơ nghiêng chén

  • Tác giả: Nguyễn Duy Khoái
  • Thể loại: Thơ
  • Khổ sách: 20x20 cm
  • Số trang: 140 trang
  • Năm xuất bản: 2016
  • Tóm tắt nội dung:
    “Có cơ duyên “đọc” bản thảo tập Thơ và Nhạc phổ thơ của Nguyễn Duy Khoái, tôi cứ thầm hỏi- chẳng biết anh khởi sự sáng tác nhạc trước hay thơ trước nhạc, như trường hợp “Đêm hội phố Hoài”- một câu hỏi tưởng vẫn vơ nhưng cũng hết sức...
    Xem thêm