Kéo co với mùa xuân

Kéo co với mùa xuân

  • Tác giả: Nguyễn Kim Huy
  • Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
  • Số trang: 184 trang
  • Trọng lượng: 150 g
  • Năm xuất bản: 2017
  • Tóm tắt nội dung:
    Sau 35 năm cầm bút với 7 cuốn sách đã xuất bản, nhưng có lẽ thơ là tài sản lớn nhất và được bạn đọc cũng như giới phê bình “để ý” nhất trong sự nghiệp của anh. Trong sinh hoạt văn học nghệ thuật ở Đà Nẵng, mặc dù...
    Xem thêm