Con đường phía trước

Con đường phía trước

  • Tác giả: TS. Vũ Ngọc Hoàng
  • Khổ sách: 14 x 20 cm
  • Số trang: 300 trang
  • Năm xuất bản: 2016
  • Tóm tắt nội dung:
    Con đường phía trước là tập sách tiểu luận chính trị – xã hội của TS Vũ Ngọc Hoàng, nguyên Ủy viên BCH T.Ư Đảng khóa X, XI, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương. NXB Đà Nẵng ấn hành tháng...
    Xem thêm