Di cảo Châu Ái Nguyễn Bội Liên

Di cảo Châu Ái Nguyễn Bội Liên

  • Tác giả: Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An
  • Khổ sách: 19 x 27 cm
  • Số trang: 340 trang
  • Năm xuất bản: 2017
  • Tóm tắt nội dung:
    Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An tổ chức xuất bản tập sách nhằm tri ân đến tác giả, nhà nghiên cứu Châu Ái Nguyễn Bội Liên liên quan đến quá trình nhận diện giá trị lịch sử- văn hóa Hội An. Cuốn sách là...
    Xem thêm