Đốt lò hương cũ

Đốt lò hương cũ

  • Tác giả: Đinh Hùng
  • Thể loại:
  • Khổ sách: 13 x 20 cm
  • Số trang: 216 trang
  • Năm xuất bản: 2018
  • Tóm tắt nội dung:
    Quyển “Đốt lò hương cũ” được xem là sáng tác cuối cùng của cố thi sĩ Đinh Hùng. Ông đã viết quyển này để tưởng niệm những văn, thi sĩ mà ông quen biết trong suốt thời gian lăn lôn trong nghiệp thi văn. Những Tản Đà, Thạch Lam, Bích...
    Xem thêm