Hạt bụi bay xa

Hạt bụi bay xa

  • Tác giả: Trần Trung Sáng
  • Thể loại: Hồi ức
  • Khổ sách: 13.5x20,5 cm
  • Số trang: 200 trang
  • Năm xuất bản: 2018
  • Tóm tắt nội dung:
    Hồi ức “Hạt bụi bay xa” là tuyển tập văn học viết về chân dung một số gương mặt văn hóa, văn nghệ đã qua đời. Trong số họ, hầu hết là những người hoạt động văn hóa, sáng tác văn nghệ đã sinh ra, lớn lên và cống hiến...
    Xem thêm