Nguyễn Văn Xuân – 22 truyện ngắn trước 1945

Nguyễn Văn Xuân – 22 truyện ngắn trước 1945

  • Tác giả: Vũ Đình Anh
  • Khổ sách: 14 x 20 cm
  • Số trang: 232 trang
  • Trọng lượng: 300 g
  • Năm xuất bản: 2022
  • Tóm tắt nội dung:
    Tập sách “Nguyễn Văn Xuân – 22 truyện ngắn trước 1945” (NXB Đà Nẵng) do nhà nghiên cứu Vũ Đình Anh sưu tầm đã khơi gợi nhiều suy tư, khiến lòng ta tự soi rọi lại những việc mình làm, những lối ứng xử với con người chung quanh để...
    Xem thêm