Nhà thờ tiền hiền làng An Hải và Thoại Ngọc Hầu

Nhà thờ tiền hiền làng An Hải và Thoại Ngọc Hầu

  • Tác giả: Phạm Ngô Minh
  • Thể loại: Biên soạn
  • Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
  • Số trang: 224 trang
  • Năm xuất bản: 2018
  • Tóm tắt nội dung:
    Nhà thờ Tiền hiền làng An Hải và Thoại Ngọc Hầu phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng có lịch sử lâu đời. Đấy không chỉ là nơi thờ tự Tiền hiền, Hậu hiền với 36 chư phái tộc mà còn là nơi tế tự nhân...
    Xem thêm