Nhớ cha tôi Phan Khôi

Nhớ cha tôi Phan Khôi

  • Tác giả: Phan Thị Mỹ Khanh
  • Khổ sách: 14 x 20 cm
  • Số trang: 360 trang
  • Trọng lượng: 450 g
  • Năm xuất bản: 2017
  • Tóm tắt nội dung:
    Phan Khôi là nhà văn hóa rất quý trọng tiếng Việt, quyết tâm bảo vệ ngôn ngữ dân tộc. Ông theo đuổi sự nghiệp này khi hoạt động ở Sài Gòn, Hà Nội, Huế, rồi đi theo cách mạng giải phóng dân tộc, hoạt động cho tới cuối đời. Và...
    Xem thêm