Phủ biên tạp lục

Phủ biên tạp lục

  • Tác giả: Lê Quý Đôn
  • Khổ sách: 15,8x24 cm
  • Số trang: 308 trang
  • Năm xuất bản: 2018
  • Tóm tắt nội dung:
      Đây là một công trình sử học – địa chí về vùng đất Đàng Trong dưới thời các Chúa Nguyễn rất có giá trị của nhà bác học Lê Quý Đôn. Cho đến nay đã có ba bản dịch của Phủ biên tạp lục được xuất bản vào các...
    Xem thêm