Tiếng nói

Tiếng nói

  • Tác giả: Linda Lê
  • Thể loại: Tiểu thuyết
  • Số trang: 400 trang
  • Năm xuất bản: 2017
  • Tóm tắt nội dung:
    Linda Lê, quyền lực của điên ….Tiếng Nói hướng đến người cha, lần này Linda Lê đã cho phép người cha trở về từ địa ngục , “trong tấm áo choàng bằng lửa” tiểu thuyết là một cuộc trốn chạy không tại đâu không chốn nào, hết thảy diễn ra...
    Xem thêm