Tôi đi làm Ôsin ở Mỹ

Tôi đi làm Ôsin ở Mỹ

  • Tác giả: Huỳnh Yên Trầm My
  • Khổ sách: 14 x 20 cm
  • Số trang: 180 trang
  • Năm xuất bản: 2016
  • Tóm tắt nội dung:
    NXB Đà Nẵng vừa ấn hành Tôi đi làm Ôsin ở Mỹ của nhà văn Huỳnh Yên Trầm My. Thường thì, người Việt đi Tây đi Tàu viết về các vấn đền có tầm “vĩ mô”. Nhưng đây lại là cuốn sách “du ký” trên đất Mỹ của một người Việt đóng...
    Xem thêm