Truyện cổ Co

Truyện cổ Co

  • Tác giả: Vũ Hùng ( Sưu tầm & Biên soạn)
  • Khổ sách: 13 x 19 cm
  • Số trang: 152 trang
  • Trọng lượng: 85 g
  • Năm xuất bản: 2018
  • Tóm tắt nội dung:
    Đồng bào Co ​là một dân tộc bản địa cư trú lâu đời trên địa bàn hiện nay. Các thế hệ người Co đều có ý thức rất cao mình là một dân tộc. Do đó, người Co đã hình thành cho mình một nền văn hóa riêng, trong đó...
    Xem thêm