Truyện cổ Xơ-đăng

Truyện cổ Xơ-đăng

  • Tác giả: Vũ Hùng ( Sưu tầm & Biên soạn)
  • Khổ sách: 13 x 19 cm
  • Số trang: 200 trang
  • Trọng lượng: 110 g
  • Năm xuất bản: 2018
  • Tóm tắt nội dung:
    Xơ-đăng là dân tộc đông dân xếp thứ 14 so với cả nước và đứng thứ ba ở khu vực Trường Sơn – Tây Nguyên với dân số lên đến hơn 70.000 người. Cộng đồng người Xơ-đăng gồm nhiều nhóm nhỏ do điều kiện lịch sử và địa lý nhưng dân...
    Xem thêm