Tạo điều kiện, hỗ trợ tối đa để Nhà xuất bản Đà Nẵng vượt qua giai đoạn khó khăn, ngày càng phát triển vững mạnh

Đây là khẳng định của Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến tại buổi làm việc với Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản Đà Nẵng về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thời gian qua cũng như định hướng phát triển thời gian đến, vào chiều 2-12.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến chủ trì buổi làm việc với Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản Đà Nẵng

Nhà xuất bản tổng hợp Đà Nẵng được thành lập ngày 8-8-1984. Đến tháng 8-2008, UBND thành phố phê duyệt Đề án chuyển đổi Nhà xuất bản tổng hợp Đà Nẵng thành Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản tổng hợp Đà Nẵng (tên thương hiệu là Nhà xuất bản Đà Nẵng), là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước hoạt động trên lĩnh vực văn hóa tư tưởng; vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị, vừa sản xuất kinh doanh, bảo đảm đời sống cho cán bộ, nhân viên và bảo toàn vốn nhà nước.

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Nhà xuất bản Đà Nẵng Nguyễn Thành cho biết, những năm qua, Nhà xuất bản Đà Nẵng xuất bản nhiều đầu sách và văn hóa phẩm các loại; bám sát nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, phục vụ các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương, tỉnh Quảng Nam cũng như khu vực miền Trung – Tây Nguyên; cung cấp cho xã hội thông tin, kiến thức trên nhiều lĩnh vực, góp phần giữ vững định hướng chính trị, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân.

Nhà xuất bản hàng năm xuất bản trên 500 đầu sách, gần 1 triệu bản sách và văn hóa phẩm các loại, xuất bản nhiều đầu sách có giá trị, tiêu biểu đã làm nên thương hiệu của Nhà xuất bản Đà Nẵng 36 năm qua. Trong đó có các bộ: Tuyển tập Thơ – Văn Miền Trung thế kỷ XX; các đầu sách về danh nhân lịch sử văn hóa Đất Quảng (Phạm Phú Thứ, Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp, Thái Phiên, Trần Cao Vân, Hà Đình Nguyễn Thuật…).

Theo Giám đốc Nhà xuất bản Đà Nẵng, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động xuất bản và phát hành xuất bản phẩm vẫn còn những tồn tại, hạn chế, khó khăn, như sự cạnh tranh của thị trường trong giai đoạn khó khăn chung do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhất là trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của công nghệ số và công nghệ giải trí hiện nay. Tình trạng xuất bản phẩm giả, xuất bản phẩm in lậu cũng là vấn nạn lớn nhất hiện nay của ngành xuất bản nói chung và của Nhà xuất bản Đà Nẵng nói riêng.

“Mô hình quản lý Nhà xuất bản Đà Nẵng hiện nay còn một số bất cập, phải bảo đảm cân đối giữa thực hiện nhiệm vụ chính trị, tư tưởng với sản xuất kinh doanh, bảo đảm thu nhập cho đội ngũ cán bộ quản lý. Đồng thời, mâu thuẫn lớn giữa yêu cầu trình độ, sự cống hiến của người lao động và chế độ đãi ngộ, triển vọng phát triển của cá nhân và cơ quan là vấn đề nan giải nhất của Nhà xuất bản hiện nay, điều này ảnh hưởng rất lớn đến sự ổn định và tương lai phát triển của Nhà xuất bản”, Giám đốc Nhà xuất bản Đà Nẵng Nguyễn Thành cho biết.

Giám đốc Nhà xuất bản Đà Nẵng Nguyễn Thành báo cáo tại làm việc

Chia sẻ với những khó khăn, bất cập trong mô hình quản lý của Nhà xuất bản Đà Nẵng hiện nay, Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến cho biết, việc chuyển đổi sang một mô hình quản lý phù hợp hơn theo đề xuất của Nhà xuất bản cần có chủ trương, chỉ đạo của Thường trực Thành uỷ. Trước mắt, để xác định vai trò, vị thế của Nhà xuất bản Đà Nẵng trong hoạt động báo chí, xuất bản, văn hoá – xã hội của thành phố, đề nghị các sở, ban, ngành xem Nhà xuất bản Đà Nẵng như là một đơn vị chính trị, tư tưởng, văn hoá của thành phố để có những tham mưu, đề xuất phù hợp.

“UBND thành phố sẽ ủng hộ theo hướng đề xuất chuyển đổi mô hình quản lý của Nhà xuất bản Đà Nẵng; tuy nhiên, Nhà xuất bản cần hết sức cân nhắc trong việc đề xuất chuyển đổi từ mô hình doanh nghiệp hiện nay sang mô hình đơn vị sự nghiệp công lập có thu, bởi mô hình hiện nay đang có nhiều lợi thế, điều kiện để phát triển kinh doanh xuất bản”, Phó Chủ tịch UBND thành phố chỉ rõ.

Theo Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến, để đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Nhà xuất bản Đà Nẵng cần tăng cường tiếp cận, xây dựng mối quan hệ với các sở, ngành, đơn vị của thành phố để tìm kiếm đơn đặt hàng về tổ chức bản thảo, in ấn, xuất bản ấn phẩm… Đồng thời, cần chú trọng tư duy kinh doanh, quản trị doanh nghiệp để mở rộng thị trường, tìm được hướng đi đúng cho sự phát triển của Nhà xuất bản. Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng rất ủng hộ Nhà xuất bản Đà Nẵng tham gia đề án, tổ chức xây dựng Đường sách/ Phố sách Đà Nẵng,

“UBND thành phố rất quan tâm và sẽ tạo điều kiện, hỗ trợ tối đa để Nhà xuất bản vượt qua giai đoạn khó khăn, ngày càng phát triển vững mạnh, xứng tầm với vị thế,  vai trò là đơn vị hoạt động trên lĩnh vực văn hóa tư tưởng của thành phố”, Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến nhấn mạnh.

NGÔ HUYỀN

(https://danang.gov.vn/chinh-quyen/chi-tiet?id=46517&_c=3&fbclid=IwAR1qC3NAz1DsZBPrivaOY_jVD_WqYA91Gh0VlJhKahc8MZinO_vEIENnVKI)