Liên hệ

1. Ý kiến đóng góp, tìm hiểu thông tin về các dịch vụ của NXB Đà Nẵng (cấp giấy phép, liên kết xuất bản, cộng tác…) vui lòng liên hệ:

  xuatban@nxbdanang.vn

  nxbthdanang@gmail.com

2. Liên hệ đặt – mua sách, văn hóa phẩm (lịch, bản đồ, …)

     2.1 Trực tiếp

Phòng Kinh doanh Nhà xuất bản Đà Nẵng – Tầng 2 Số 03 đường 30 Tháng 4, p. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, Tp Đà Nẵng

 lehieudng@gmail.com  hoặc   nxbthdanang@gmail.com

0236.3797869 – phòng Kinh doanh

 0905.655.889 – mr Hiếu hoặc 0905.457.458 – mr Long

     2.2. Trực tuyến

 nhaxuatbandanang
https://tiki.vn/cua-hang/nhaxuatbandanang