Phòng Kế hoạch – Tài vụ

Trưởng phòng: HOÀNG THU HÀ

  0236.3797874

 0905.315.858

  hoangthuha1965@yahoo.com.vn

 

Chuyên viên: LÊ THỊ THÚY HIỆP

  0236.3797874

 0905.087.087

  hieplenxb@gmail.com