45 năm hải chiến Hoàng Sa

45 năm hải chiến Hoàng Sa

 • Tác giả: Nhiều tác giả
 • Thể loại: Biên soạn
 • Khổ sách: 13 x 19 cm
 • Số trang: 232 trang
 • Trọng lượng: 500 g
 • Năm xuất bản: 2019
 • Tóm tắt nội dung:
  Với công tác tích cực tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo; hoạt động xuất bản sách cũng đã tích cực đóng góp vai trò của mình nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, cho ra mắt độc giả nhiều ấn phẩm viết về chủ quyền biển,...
  Xem thêm