BIỂN, ĐẢO MÁU THỊT QUỐC GIA – KHÔNG GIAN SINH TỒN CỦA DÂN TỘC

BIỂN, ĐẢO MÁU THỊT QUỐC GIA – KHÔNG GIAN SINH TỒN CỦA DÂN TỘC

 • Tác giả: PGS, TS. NGÔ VĂN MINH
 • Thể loại: Sách chuyên khảo
 • Khổ sách: 14 x 20.5 cm
 • Số trang: 295 trang
 • Trọng lượng: 150 g
 • Năm xuất bản: 2017
 • Tóm tắt nội dung:
  Biển, đảo – máu thịt quốc gia, không gian sinh tồn của dân tộc Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn với đồng bào ta: “Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng. Ngày nay ta đã có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài tươi đẹp, ta...
  Xem thêm