Bộ truyện cổ Việt Nam song ngữ Việt – Anh (gồm 5 cuốn)

Bộ truyện cổ Việt Nam song ngữ Việt – Anh (gồm 5 cuốn)

  • Tác giả: Zenbooks
  • Thể loại: truyện thiếu nhi
  • Khổ sách: 17 x 24 cm
  • Số trang: 16 trang
  • Năm xuất bản: 2019
  • Tóm tắt nội dung:
    “Nếu bạn muốn con thông minh, hãy đọc truyện cổ tích cho chúng. Nếu bạn muốn con mình thông minh hơn nữa, hãy đọc cho chúng nghe nhiều chuyện cổ tích hơn” – Albert Einstein. Truyện cổ không chỉ để ru trẻ con ngủ. Truyện cổ còn là nơi lưu...
    Xem thêm