Cuộc chiến thương hiệu- Sáng tạo hay chịu chết

Cuộc chiến thương hiệu- Sáng tạo hay chịu chết

  • Tác giả: Phạm Sông Thu
  • Khổ sách: 15 x 24 cm
  • Số trang: 336 trang
  • Trọng lượng: 500 g
  • Năm xuất bản: 2022
  • Tóm tắt nội dung:
    Trong hoạt động kinh tế hiện nay, có nhiều doanh nghiệp đã dùng chiêu trò để xây dựng hình ảnh của mình nhằm thu hút sự chú ý của dư luận. Ngành quan hệ công chúng (PR) chỉ đào tạo chuyên môn giải quyết khủng hoảng chứ không đào tạo...
    Xem thêm