Đà Nẵng Buổi Đầu Đánh Pháp (1858-1860)

Đà Nẵng Buổi Đầu Đánh Pháp (1858-1860)

  • Tác giả: Lưu Anh Rô
  • Khổ sách: 16 x 24 cm
  • Số trang: 380 trang
  • Trọng lượng: 150 g
  • Năm xuất bản: 2019
  • Tóm tắt nội dung:
    Trong nhiều năm qua, tôi có nhiều cơ hội tìm hiểu về Đà Nẵng: được hướng dẫn nhiều luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ Sử học về đề tài Đà Nẵng, được tham gia nhiều hội thảo quan trọng về lịch sử và văn hóa tại Hội...
    Xem thêm