ĐÀ NẴNG KÝ ỨC THÀNH PHỐ

ĐÀ NẴNG KÝ ỨC THÀNH PHỐ

  • Tác giả: HUỲNH KIM HÙNG
  • Thể loại: Sách chuyên khảo
  • Khổ sách: 13 x 20 cm
  • Số trang: 272 trang
  • Trọng lượng: 150 g
  • Năm xuất bản: 2018
  • Tóm tắt nội dung:

    Xem thêm