Đất Quảng-quê hương trong trái tim

Đất Quảng-quê hương trong trái tim

  • Tác giả: Nhieu tác giả
  • Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
  • Số trang: 150 trang
  • Trọng lượng: 150 g
  • Năm xuất bản: 2021
  • Tóm tắt nội dung:
    “Với dải đất miền Trung nói chung, Đất Quảng nói riêng, do hoàn cảnh lịch sử, kinh tế, xã hội… nhiều người con ra đi về phương Nam sinh cơ lập nghiệp, phần đông trụ lại đất Sài Gòn – TP.Hồ Chí Minh. Một khoảng cách địa lý không quá...
    Xem thêm