Đất Quảng trong lịch sử – Tư liệu và nghiên cứu

Đất Quảng trong lịch sử – Tư liệu và nghiên cứu

 • Tác giả: Hy Giang - Lê Thị Mai
 • Thể loại: Sách chuyên khảo
 • Khổ sách: 16 x 24 cm
 • Số trang: 454 trang
 • Trọng lượng: 250 g
 • Năm xuất bản: 2024
 • Tóm tắt nội dung:
  Tập sách Đất Quảng trong lịch sử: Tư liệu và Nghiên cứu, được biết là công trình đầu tay của Hy Giang Lê Thị Mai, tôi muốn nói về sự bắt đầu. Cổ nhân dạy: “Đường dài vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên” hay để có...
  Xem thêm