Dấu ấn văn hóa Chăm pa ở miền Trung Việt Nam

Dấu ấn văn hóa Chăm pa ở miền Trung Việt Nam

 • Tác giả: Tạp chí phát triển Kinh tế Xã hội Đà Nẵng
 • Thể loại: Nghiên cứu
 • Khổ sách: 16 x 24 cm
 • Số trang: 408 trang
 • Trọng lượng: 1000 g
 • Năm xuất bản: 2021
 • Tóm tắt nội dung:
   Chămpa là một quốc gia cổ chịu ảnh hưởng nhiều của nền văn minh Ấn Độ, từng tồn tại độc lập liên tục qua các thời kỳ từ thế kỷ II đến giữa thế kỷ XIX. Vào thời kỳ cực thịnh, cương vực của vương quốc Champa trải dài từ...
  Xem thêm