Giáo dục và hòa bình

Giáo dục và hòa bình

  • Tác giả: Maria Montessori; Biên dịch: Nghiêm Phương Mai
  • Khổ sách: 13 x 20,5 cm
  • Số trang: 280 trang
  • Năm xuất bản: 2018
  • Tóm tắt nội dung:
    Giáo dục và Hòa bình là một trong những cuốn sách quan trọng nhất của Maria Montessori. Nó minh chứng rằng giáo dục không chỉ liên quan đến môt sự thụ đắc về tri thức hay các kỹ năng học tập. Nó còn liên quan đến sự phát triển khả...
    Xem thêm