Giới hạn

Giới hạn

 • Tác giả: Phan Hoàng Phương
 • Thể loại: Thơ
 • Khổ sách: 15,5x24 cm
 • Số trang: 101 trang
 • Trọng lượng: 100 g
 • Năm xuất bản: 2020
 • Tóm tắt nội dung:
  Tập thơ này có 45 bài, có tựa hơi lạ, Giới hạn. Giới hạn, theo định nghĩa của Từ điển Tiếng Việt: “Phạm vi, mức độ nhất định, không thể hoặc không được phép vượt qua” (Hoàng Phê, Từ điển Tiếng Việt, NXB Đà Nẵng – Trung tâm từ điển...
  Xem thêm