Hồ Chí Minh – Kiệt xuất một danh nhân văn hóa

Hồ Chí Minh – Kiệt xuất một danh nhân văn hóa

  • Tác giả: PGS.TS Đoàn Trong Huy
  • Khổ sách: 16 x 24 cm
  • Số trang: 382 trang
  • Năm xuất bản: 2020