Miền Trung những vấn đề lịch sử

Miền Trung những vấn đề lịch sử

 • Tác giả: Hội Khoa học Lịch sử tp Đà Nẵng
 • Thể loại: nghiên cứu
 • Khổ sách: 16 x 24 cm
 • Số trang: 424 trang
 • Trọng lượng: 1500 g
 • Năm xuất bản: 2021
 • Tóm tắt nội dung:
  Vùng đất miền Trung, nhất là xứ Quảng được chúa tiên Nguyễn Hoàng khẳng định: “đây là đất yết hầu của miền Thuận Quảng”, là “phên giậu” ở chốn đầu sóng ngọn gió. Do vậy, trong quá trình lịch sử hình thành và phát triển có những giá trị đặc...
  Xem thêm