Nghệ thuật Champa – Tượng các thần Hindu giáo

Nghệ thuật Champa – Tượng các thần Hindu giáo

 • Tác giả: Ngô Văn Doanh
 • Thể loại: Nghiên cứu
 • Khổ sách: 16 x 24 cm
 • Số trang: 420 trang
 • Trọng lượng: 250 g
 • Năm xuất bản: 2023
 • Tóm tắt nội dung:
  … Thần thoại Ấn Độ là cả một tổng thể những hệ thống thần cổ học ở đồng bằng sông Ấn về nền văn minh đô thị cổ thoại từng tồn tại ở Ấn Độ. Với những phát hiện khảo Harappa, chúng ta biết đến cả một nền thần thoại...
  Xem thêm