NGƯỜI THOÁNG HIỆN

NGƯỜI THOÁNG HIỆN

 • Tác giả: Thi hào Rabindranath Tagore
 • Thể loại: VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI
 • Khổ sách: 13 x 20.5 cm
 • Số trang: 301 trang
 • Trọng lượng: 150 g
 • Năm xuất bản: 2015
 • Tóm tắt nội dung:
  Thơ Tagore là lời tụng ca với ban mai này cũng như với nghìn ban mai, với đời này cũng như với muôn đời. Thơ ông thường nhắc đến “Dòng trôi vĩnh cửu của cái vô thường, thoáng hiện” (This eternal stream of the transitory, the fugitive). Cái phôi pha,...
  Xem thêm