Nguồn gốc và sự hình thành giọng Quảng Nam

Nguồn gốc và sự hình thành giọng Quảng Nam

 • Tác giả: Andrea Hoa Pham
 • Thể loại: Nghiên cứu
 • Khổ sách: 15 x 23,5 cm
 • Số trang: 300 trang
 • Trọng lượng: 500 g
 • Năm xuất bản: 2022
 • Tóm tắt nội dung:
  Phân tích, đưa ra các giả thuyết về nguồn gốc và sự hình thành giọng Quảng Nam, con đường biến đổi của các âm và vần để đưa đến hình dạng ngày nay của tiếng Quảng Nam. Đặc biệt, trong sách có nhiều cứ liệu quan trọng từ các chuyến...
  Xem thêm