Những chiếc dù trên bãi biển

Những chiếc dù trên bãi biển

  • Tác giả: Joel Luguern, chuyển ngữ: Phan Hồng Hạnh
  • Khổ sách: 14 x 20 cm
  • Số trang: 284 trang
  • Năm xuất bản: 2020
  • Tóm tắt nội dung:
    “Những chiếc dù trên bãi biển Đà Nẵng” là tên một tập truyện của tác giả Joel Luguern được Phan Hồng Hạnh chuyển ngữ vừa được ấn hành tại NXB Đà Nẵng. Ở đấy, trong một ẩn dụ bóng bẩy, những chiếc dù được mang đến cho một mục đích...
    Xem thêm