Numagician – Đánh Thức Phù Thuỷ Trí Nhớ Trong Bạn

Numagician – Đánh Thức Phù Thuỷ Trí Nhớ Trong Bạn

  • Tác giả: Nguyễn Chu Nam Phương ( FuSuSu)
  • Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
  • Số trang: 190 trang
  • Năm xuất bản: 2018
  • Tóm tắt nội dung:
    Bạn muốn cải thiện trí nhớ? Bạn muốn nâng cao điểm số? Hay đơn giản chỉ là kích hoạt hết tiềm năng não bộ? Ngày xửa ngày xưa, khi mẹ bảo tôi nhắm mắt và tưởng tượng thứ gì đó thì thứ mà tôi thấy duy nhất là một vũ...
    Xem thêm