Phạm Phú Thứ ( toàn tập)

Phạm Phú Thứ ( toàn tập)

  • Tác giả: Nhiều tác giả
  • Khổ sách: 16 x 24 cm
  • Số trang: 2152 trang
  • Năm xuất bản: 2014
  • Tóm tắt nội dung:
    Phạm Phú Thứ (1821-1862), hiệu Trúc Đường, biệt hiệu Giá Viên, người xã Đông Bàn, huyện Diên Phước, nay là xã Điện Trung, Điện Bàn, Quảng Nam – một xứ sở địa linh nhân kiệt – là người bẩm tính thông minh, nổi tiếng học giỏi, đỗ đầu các khoa,...
    Xem thêm