Phan Châu Trinh qua những tài liệu mới _tập 1

Phan Châu Trinh qua những tài liệu mới _tập 1

 • Tác giả: Lê Thị Kinh (Phan Thị Minh)
 • Thể loại: Biên soạn
 • Khổ sách: 16 x 24 cm
 • Số trang: 980 trang
 • Trọng lượng: 1700 g
 • Năm xuất bản: 2020
 • Tóm tắt nội dung:
  Phan Châu Trinh là nhà yêu nước có vị trí đặc biệt trong lịch sử hiện đại Việt Nam. Do điều kiện hoạt động ở ngoài nước trong thời gian dài (14 năm ở Pháp, về nước chỉ vỏn vẹn 9 tháng thì qua đời) nên mặc dù tang lễ...
  Xem thêm