Phương thang y học cổ truyền

Phương thang y học cổ truyền

  • Tác giả: DS. Tào Duy Cần - TH.S Hoàng Trọng Quang
  • Khổ sách: 19 x 27 cm
  • Số trang: 1338 trang
  • Năm xuất bản: 2019
  • Tóm tắt nội dung:
    Cuốn “PHƯƠNG THANG Y HỌC CỔ TRUYỀN” có trên 10.000 phương thang của các danh y trong nước và ngoài nước. Một phương thuốc dùng đặc trị một bệnh hoặc 2-3 bệnh, việc sắp xếp nhiều phương thuốc có tác dụng và chỉ định tương tự được xếp vào một...
    Xem thêm