Sử Việt – Nhìn từ tài liệu nguồn

Sử Việt – Nhìn từ tài liệu nguồn

 • Tác giả: Trần Kinh Hòa ( Cheng Nin Ho), Nguyễn Mạnh Sơn (dịch)
 • Thể loại: Nghiên cứu
 • Khổ sách: 15 x 23 cm
 • Số trang: 400 trang
 • Trọng lượng: 1200 g
 • Năm xuất bản: 2023
 • Tóm tắt nội dung:
  … Khi đề cập đến các bộ chính sử của Việt Nam, cũng như phương pháp nghiên cứu cổ sử, giáo sư Chen cho rằng: “Khi sử dụng Đại Nam thực lục làm sử liệu tiến hành khảo chứng, chúng ta cần đối chiếu với sử liệu của Trung Quốc,...
  Xem thêm