Thành Điện Hải

Thành Điện Hải

 • Tác giả: GS.TS Trương Quốc Bình (chủ biên)
 • Thể loại: Biên soạn
 • Khổ sách: 16 x 24 cm
 • Số trang: 350 trang
 • Trọng lượng: 990 g
 • Năm xuất bản: 2019
 • Tóm tắt nội dung:
  Vào năm 1813, vua Gia Long thứ 12 đã cho xây dựng thành Điện Hải gần của biển Đà Nẵng làm tiền đồn chống thực dân Pháp ngay từ bước đầu khi chúng đặt chân lên đất nước ta, với tên gọi cũ là Đồn Điện Hải. Đến năm 1823...
  Xem thêm