THẦY PHÙ THỦY ĐI TRONG THÀNH PHỐ

THẦY PHÙ THỦY ĐI TRONG THÀNH PHỐ

  • Tác giả: IURITOMIN
  • Thể loại: TRUYỆN NƯỚC NGOÀI
  • Khổ sách: 13 x 20 cm
  • Tóm tắt nội dung:
    Tômin Iuri Gennadievich là văn Xô Viết có tên tuổi. Những tác phẩm nổi tiếng của ông dành cho bạn đọc nhỏ tuổi là “Thầy phù thủy đi trong thành phố” và “Vitca Muras – người chiến thắng tất cả” “Thầy phù thủy đi trong thành phố” được nhà xuất bản “Văn học...
    Xem thêm