Van Gogh

Van Gogh

  • Tác giả: Tác giả David Haziot, Dịch giả Phan Hồng Hạnh
  • Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
  • Số trang: 460 trang
  • Năm xuất bản: 2018
  • Tóm tắt nội dung:
    Năm 2008 tác phẩm này đã được tặng giải thưởng của Viện Hàn lâm Pháp. Tác giả David Haziot, một nhà văn được đào tạo chuyên ngành triết học, đã xuất bản khoảng một tá đầu sách gồm nhiều thể loại: Tiểu thuyết, tiểu sử, truyện tranh… Năm 2012, ông...
    Xem thêm