Vũ Trọng Hoàng- Người con đất Quảng kiên trung

Vũ Trọng Hoàng- Người con đất Quảng kiên trung

  • Tác giả: Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Quảng Nam
  • Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
  • Số trang: 208 trang
  • Năm xuất bản: 2017
  • Tóm tắt nội dung:
    Tập sách gồm hai phần, phần thứ nhất nói về quê hương, gia đình và quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Vũ Trọng Hoàng; phần thứ hai gồm các bài viết của những người từng gắn bó, chiến đấu với đồng chí Vũ Trọng Hoàng qua hai...
    Xem thêm