Hôm nay, diễn ra phiên trù bị Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố

Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày 20 đến ngày 22-10 tại Trường Chính trị thành phố. Chiều nay (20-10), đại hội tiến hành phiên trù bị, chuẩn bị cho đại hội chính thức diễn ra từ ngày 21-10.

Chủ đề đại hội và đồng thời cũng là mục tiêu, động lực phấn đấu của thành phố Đà Nẵng trong nhiệm kỳ 2020-2025 là: “Xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết và các động lực tăng trưởng; giữ vững quốc phòng, an ninh; phấn đấu xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế – xã hội lớn, là đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống”.

Theo chương trình, phiên trù bị sẽ tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu và thông qua chương trình đại hội chính thức; thông qua nội quy, quy chế đại hội; thông qua một số nội dung về quy chế bầu cử trong Đảng. Phiên trù bị cũng phân công các tổ đại biểu, địa điểm thảo luận tổ đại biểu và các nội dung hướng dẫn chuẩn bị cho phiên khai mạc đại hội chính thức. Sau khi kết thúc phiên trù bị, Đoàn Chủ tịch sẽ họp với các tổ trưởng và trưởng đoàn đại biểu.

Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 có 350 đại biểu chính thức được triệu tập tham dự; trong đó, có 47 đại biểu đương nhiên, 303 đại biểu được bầu từ 16 đảng bộ trực thuộc Thành ủy.

SƠN TRUNG

Theo: https://baodanang.vn/dai-hoi-Dang/202010/hom-nay-dien-ra-phien-tru-bi-dai-hoi-dai-bieu-lan-thu-xxii-dang-bo-thanh-pho-3847997/