NXB Đà Nẵng có 2 tác phẩm đạt giải thưởng cấp quốc gia

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21-4), ngày 17-4, Nhà xuất bản Đà Nẵng tổ chức hội thảo “Phát triển hợp tác xuất bản và văn hóa đọc”, trao tặng thưởng “Sách hay” cho 3 ấn phẩm. Đây là một trong chuỗi hoạt động kỷ niệm chặng đường 40 năm hình thành và phát triển của Nhà xuất bản Đà Nẵng (1984-2024).

Toàn cảnh hội thảo

Trong năm 2023, Nhà xuất bản Đà Nẵng biên tập và cấp giấy phép xuất bản hơn 600 ấn phẩm sách. Nhà xuất bản Đà Nẵng có 02 tác phẩm đoạt giải thưởng cấp quốc gia: “Hồ Chí Minh – Vĩ đại một lãnh tụ cách mạng” của tác giả PGS. TS. Đoàn Trọng Huy đoạt giải C giải thưởng Sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương; Tác phẩm “Phong trào chấn hưng Phật giáo miền Nam Việt Nam” của tác giả Dương Thanh Mừng đạt giả C, Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 6 do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức; và một số ấn phẩm đoạt giải của các Hội Văn học Nghệ thuật các tỉnh, thành phố, hội chuyên ngành Trung ương.

Ngoài đầu tư khai thác, biên tập bản thảo và cấp quyết định xuất bản, Nhà xuất bản Đà Nẵng trong năm qua tiếp tục tập trung cho quảng bá thương hiệu, lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng. Lần đầu tiên, Nhà xuất bản Đà Nẵng tổ chức lễ phát động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam cấp thành phố và tham gia các hoạt động cấp Trung ương cũng như địa phương; tặng 07 tủ sách cho các thư viện trường học, thư viện cộng đồng của TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

Nhà xuất bản Đà Nẵng duy trì và phát triển Tủ sách Đất Quảng nhằm giới thiệu, quảng bá vùng đất, con người, lịch sử, văn hóa của Đất Quảng; tặng thưởng Sách hay hằng năm, với tiêu chí ưu tiên những tác phẩm liên quan đến nghiên cứu lịch sử- văn hóa xứ Quảng như một sự tri ân vùng đất mà Nhà xuất bản Đà Nẵng hình thành và lớn lên.

Nhà xuất bản Đà Nẵng trao tặng thưởng “Sách hay” cho 3 ấn phẩm

Tại buổi tọa đàm với chủ đề “Phát triển hợp tác xuất bản và văn hóa đọc”, các đại biểu tập trung trao đổi những giải pháp phát triển hoạt động xuất bản, hợp tác xuất bản trong thời gian tới, nâng cao chất lượng khai thác và biên tập bản thảo; nâng cao hiệu quả hợp tác với các đối tác liên kết trong hoạt động xuất bản và phát hành theo đúng quy định hiện hành. Đồng thời, bảo đảm chặt chẽ quy trình biên tập nội dung bản thảo, nộp lưu chiểu và phát hành; xây dựng Đề án chuyển đổi số Nhà xuất bản, phù hợp với năng lực và nhu cầu của Nhà xuất bản Đà Nẵng.

CÔNG TÂM

(https://www.danang.gov.vn/vi/web/guest/chinh-quyen/chi-tiet?id=58490&_c=3&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR2ZhDP8AoLewOzCkfwF9lYL0T-47wZXXhfjzfr7aVujYkhYzynIV6U5l94_aem_ATuTWTl8f-3TVW-M3iVK74AtYaubpkH21dtMi1U4AuaxarCf5BAI4ylk7iKTsYZj8TxRXLhoj4ZTxqpxoLWTtjPG)